"La familia"

Vinnarbilden

"Mot ljuset"

FOTOGRAFISKA HÖJDPUNKTER